Werkwijze en doelstelling

 

Intake

Ieder begeleidingstraject begint met een intakegesprek met de leerling en de ouders. Hierin wordt de hulpvraag duidelijk vastgelegd. Ook worden er afspraken gemaakt over de terugkoppeling van de vorderingen naar de ouders.
Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat er op school aangeboden wordt. In het intake gesprek wordt afgesproken hoe de contacten met de school zullen lopen tijdens het begeleidingstraject.

 

Begeleidingstraject

De begeleiding is 1 keer per week een uur. Voor leerlingen van de basisschool duurt de begeleiding een half uur per keer. Indien gewenst kan gekozen worden voor een begeleiding van 2 keer per week.
Voor de begeleiding is het altijd noodzakelijk dat de leerling zijn eigen (school) boeken mee heeft.

 

Terugkoppeling

Regelmatig is er een terugkoppeling naar de ouders tav. de vooruitgang van een leerling en de ervaringen thuis. De regelmaat hangt af van wat is afgesproken in het intakegesprek.

 

Doelstelling

Doel van alle vormen van begeleiding is de leerling weer te leren het zelf te doen. Kortom: onszelf overbodig te maken. Soms duurt dat korter, soms langer. Als het langer duurt, zal de leerling steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in de loop van het proces.