Soms gaat het niet zo goed op school. Een leerling heeft veel gemist, hiaten in de stof, mist het overzicht bij het leren of het tempo van de lessen ligt te hoog. Dan kan bijles of remedial teaching helpen. Individuele hulp gericht op datgene wat niet lukt. Nieuwe vaardigheden aanleren, stof die niet begrepen is opnieuw uitgelegd krijgen, studievaardigheden verbeteren en extra oefenen onder begeleiding. Dit verbetert zowel de kennis en het begrip als het zelfvertrouwen.